Report of Ramkhamhaeng University

แบบปกนำส่งรายงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ให้พิมพ์ รหัสวิชา 7 หลัก เช่น RAM6003 พิมพ์โดยไม่ต้องเว้นวรรค
  • สาระสังเขป ให้ใส่ บทสรุป ใจความสำคัญของเรื่อง อย่างสั้น ๆ กระชับ
  • คำสำคัญ หมายถึง เป็นคำที่มีความหมายในการใช้เขียนรายงาน หรือเป็นดัชนี ที่ช่วยให้ทราบว่า รายงานที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องใด
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบนำส่งรายงาน แนบไว้หน้าแรกของรายงาน ส่งที่คณะหรือโครงการที่นักศึกษาเรียน
  • ไม่ต้องแนบไฟล์

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ปกรายงานในระบบที่เว็บไซต์ www.report.ru.ac.th ได้ ให้นักศึกษาดาวโหลดแบบปก (.doc) ได้ที่นี่

ค้นหาแบบปกนำส่งรายงาน

สืบค้นข้อมูลเพื่อดูหรือแก้ไข ด้วย : รหัสประจำตัวและชื่อเรื่อง โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง

Fields with * are required.

No.รหัสประจำตัว ชื่อเรื่อง ชื่อ นามสกุล รหัสวิชาภาคเรียนที่ ปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบุข้อมูล รหัสประจำตัวและชื่อเรื่อง เพื่อค้นหาข้อมูลของท่าน


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+